Dikey Geçiş Sınavı Eğitim Programları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans eğitimine geçiş yapabilmek amacıyla girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın adıdır. Sınav sözel ve sayısal sorulardan oluşmaktadır. Sınav’da puan hesaplaması sınava giren kişi sayısına gören değişen katsayılar üzerinden yapılmaktadır. Kontenjanların belli branşlarda oldukça sınırlı sayıda olması sınavda her sorunun önemini artırmaktadır. Lisans bölümlerinin puan belirlemesi sınava katılan adayların tercihlerine göre belirlenmektedir.

Önlisans eğitiminize lisans eğitimi ile devam etmek için Egelisans Kurslarında açılmış bulunan DGS kurslarına müracaat ediniz. Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ve özgün yayın anlayışı ile başarmak sizin elinizde.