KPSS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunup, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır. Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmaz ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmaz. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.