KPSS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanmaktadır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranmaktadır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapmaktadır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı basın yoluyla adaylara duyurulmaktadır. Adaylar tercihlerini sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğ-renim düzeyinden mezun olamama ya da sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.